Mielenhäiriöistä ja väkivallan ymmärtämisestä

Kuinka paljon väkivaltaa tulee ymmärtää? Esimerkki: henkilö X esiintyy väkivaltaisesti ja on toistuvasti aggressivinen. Häntä ymmärretään, koska a) hän on masentunut b) kenties persoonallisuushäiriöinen c) jotenkin muuten pois tolaltaan.

Kysymys on vaikea. Väkivaltaan tulisi voida puuttua, mutta lynkkausmielialaa ei haluta lietsoa. Kuitenkin, jos vain luotetaan jokaisen kykenevät ymmärtämään X:n vaikeudet ja pystyvän siksi nousemaan hänen aiheuttamiensa loukkausten ja henkisen pahoinvoinnin yläpuoelle, luodaan sosiaalinen järjestelmä, jossa eletään vahvimman ehdoilla.

Magnani (2011, 201) kirjoittaa: “What is really unfortunate, in my opinion, is that media and consequently public opinion became absolutely comfortable with insanity pleas, in spite of being conspicuously ignorant as far as the knowledge of forensic psychology is concerned. … people… roughly classify almost any violent or bloody actions as the fruit of criminal psychopathologic individuals. In such a way – curiously – they are inclined to decriminalize them, nearly a priori.

Väkivallan ymmärtäminen mielenhäiriönä tai vaikean menneisyyden inhimillisesti ymmärrettävänä tuloksena on vaikea kysymys väkivallan kohteen kannalta. Etenkin kulttuurin rakenteisiin piilotettua väkivaltaa, kuten vainoamista tai muuta henkiseen hyvinvointii kohdistuvaa väkivaltaa, ollaan liian usein taipuvaisia ymmärtämään.

Ongelmaksi muodostuu tällöin uhrin kokemus.

Eikö väkivallan kokemus ole ymmärrettävä, inhimillisesti yhteisön huomion ansaitseva asia?

Ian McEwanin romaanissa Ikuinen rakkaus, ja siitä filmatisoidussa elokuvassa, päähenkilö Joe joutuu mielisairaan Jedin vainoamaksi. Joen ongelmaksi ei muodostu ainoastaan vaikea vainoaminen, mutta myös yhteisön ymmärtämättömyys. Yhteisö on taipuvainen pitämään Jediä ressukkana, joka ansaitsee sääliä. Asetelma keikahtaa nurinkuriseksi: väkivallan tekijästä tulee uhri ja uhri näyttäytyy epävakaana ja väkivaltaisena.

Tällaisiin illuusioihin ollaan vaarassa luisua silloin, kun väkivallan tekijää halutaan ymmärtää väkivallan kokijan kustannuksella.